ادب ایجاب می کند!

be Polite

وقتی به کسی قولی می دهیم، ادب ایجاب می کند که به قول خودمان عمل کنیم!

این جمله چه معنی میتونه داشته باشه؟ توی این پست می خواهم تاحدودی به اون اشاره کنم.

خیلی وقتها شده که کسی به ما قولی داده و متاسفانه زیر قولش زده و یا اینکه قراری با کسی داشتیم و اون سرقرار حاضر نشده و یا بوده که صحبتی با کسی داشتیم و بین خودمون قراری گذاشتیم و متاسفانه طرف مقابل به اونچه که گفته عمل نکرده و . . .

بله همه اینها باعث آزار دیگران میشه و با کمال تاسف به نوعی نشانه شخصیت یک انسانه! در واقع این پایبند نبودن به قول و قرار یک نوع امتحان افراده که میشه تا حدودی به شخصیت آنها پی برد ادامه خواندن “ادب ایجاب می کند!”