افت راندمان و نابودی مجموعه!

همیشه در مجموعه های کاری چند نفری ، شرکتی و … شاهد افزایش راندمان کاری بوده ایم ؛ برعکس اون هم اتفاق افتاده که بر اثر یکسری رفتارها، یا عدم برنامه ریزی درست، در نظر نگرفتن جوانب کار و غیره، باعث شده که مجموعه با کاهش راندمان کار مواجه بشه و در بعضی مواقع هم مجموعه رو به نابودی رفته و از هم پاشیده !

موارد زیادی میتونه در کاهش و یا افزایش راندمان کاری در یک مجموعه دخیل باشه بحث بنده در این مقاله بررسی علت کاهش راندمان کاری هست که توی این پست بیاری خداوند می خوام به یکی دوتا از موارد مهمی که معمولا باعث کاهش راندمان کاری میشه رو بهش بپردازم. ادامه خواندن “افت راندمان و نابودی مجموعه!”