شیر یک سطان است زیرا !

lion-qualities

چرا شیر سلطان جنگل نامیده میشه؟در حالی که نه قدرت خرس رو داره، نه سرعت یوزپلنگ ، نه تیزی و جست خیز آهو ،نه اندام گوریل و نه…. چه چیزی سبب شده تا عنوان پادشاه و سلطان رو به شیر بدهند؟

در واقع به نظر می رسه ، شیر به دلیل یکسری خصایص و ویژگی های رفتاری که داره سطان جنگل نامیده میشه. ادامه خواندن “شیر یک سطان است زیرا !”

الو! سلام

تلفن را الکساندر گراهام بل اختراع کرد
اولین خط تلفن را به خانه معشوقه اش “آلساندرا لولیتا اوسوالدو ” وصل کرد. در هر تماس او را با نام کاملش میخواند.
گراهام بل مدتی بعد نام معشوقه اش را کوتاه کرد
“آله لول اس”!
و دفعات دیگر نیز کوتاهتر: الو.
از آن پس بل با گفتن “الو” تلفن جواب میداد.
بِل به چند نقطه شهر خط تلفن کشید و انسان ها هم مانند بل موقع زنگ زدن تلفن “الو” می‌گفتند.
امروزه از هر نقطه دنیا صدای “الو” شنیده می‌شود اما بیشتر افراد ماجرای “الو” را یا نمی‌دانند و یا اصلاً کنجکاوی هم نمی‌کنند.